Odborné publikace

2010

Svoboda, J.; Balda, M.; Janoušek, J.:
Nový přístup k hodnocení konstrukcí při kombinovaném náhodném zatížení.
In Computational Mechanics 2010 - Book of extended abstracts. Pilsen : University of West Bohemia, Pilsen, 2010. S. 1-2. ISBN 978-80-7043-919-7.
Balda, M.:
Moje setkání s únavou materiálu.
In Computational Mechanics 2010 - Book of extended abstracts. Pilsen : University of West Bohemia, Pilsen, 2010. S. 1-2. ISBN 978-80-7043-919-7.
Svoboda, J.; Balda, M.:
A comparison of S-N curves of uniaxial and combined random loading.
Engineering Mechanics, 2010, Roč. 17, 3/4, s. 201-211. ISSN 1802-1484.
Svoboda, J.; Balda, M.:
Využití S-N křivek pro odhad životnosti konstrukcí zatěžovaných kombinovaným náhodným zatížením.
In Únava a lomová mechanika 2010. Plzeň : ZČU Plzeň, 2010. S. 1-8. ISBN 978-80-7043-885-5.

2009

Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Utilization of random process spectral propertties for the calculation of fatiguelife under combined loading.
Applied and Computational Mechanics, 2009, Roč. 3, č. 2, s. 391-400. ISSN 1802-680X.
[abstrakt+pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Utilization of random process spectral propertties for the calculation of fatiguelife under combined loading.
In Computational mechanics 2009. Plzeň : University of West Bohemia, 2009. S. 1-2. ISBN 978-80-7043-824-4.
Balda, M.:
Zatěžovací procesy s různými spektrálními vlastnostmi pro únavovou životnost.
In Engineering Mechanics 2009. Praha : ÚTAM, 2009. S. 20-21. ISBN 978-80-86246-35-2. [Engineering mechanics 2009, Svratka, 11.05.2009-14.05.2009, CZ].
Svoboda, J.; Balda, M.:
Vliv spektrálníchvlastností kombinovaného náhodného zatěžování na únavový život.
In Engineering Mechanics 2009. Praha : ÚTAM, 2009. S. 254-255. ISBN 978-80-86246-35-2. [Engineering mechanics 2009, Svratka, 11.05.2009-14.05.2009, CZ].
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Vliv statického předpětí při kombinovaném náhodném zatěžování.
In Dynamika strojů 2009. Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009. S. 125-132. ISBN 978-80-87012-16-1. [Dynamika strojů 2009, Praha, 03.02.2009-04.02.2009, CZ].

2008

Balda, M. ; Svoboda, J.:
An influence of static load on fatigue life of parts/ under combined stress.
In Computational Mechanics 2008. Plzeň : University of West Bohemia, 2008. S. 1-2. ISBN 978-80-7043-712-4.
Fröhlich, V.; Balda, M.; Svoboda, J.:
Vliv normálového statického předpětí na únavovou životnost konstrukcí při torzním náhodném zatěžování.
Z1423/08. Plzeň : Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i, 2008. 11 s.. Z1423/08.
Pešek, L.; Vaněk, F.; Balda, M.; Procházka, P.; Vaněk, P.; Cibulka, J.; Bula, V.:
Developement of Vibrodiagnostic system of Tram Wheel for damage analysis.
Engineering Mechanics, 2008, Roč. 15, č. 6, s. 1-14. ISSN 1802-1484.
Pešek, L.; Půst, L.; Balda, M.; Vaněk, F.; Svoboda, J.; Procházka, P.; Marvalová, B.:
Investigation of dynamics and reliability of rubber segments for resilent wheel.
In Proceedings of ISMA 2008. Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2008. S. 2887-2902. ISBN 978-90-7380-286-5. [International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, 15.09.2008-17.09.2008, BE].
Pešek, L.; Vaněk, F.; Balda, M.; Procházka, P.; Vaněk, P.; Cibulka, J.; Bula, V.:
Vibrodiagnostický systém VDS-UT2 pro měření vibrací a deformací železničních kol za provozu.
In Dynamika strojů 2008. Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2008. S. 95-108. ISBN 978-80-87012-10-9. [Dynamika strojů 2008, Praha, 05.02.2008-06.02.2008, CZ].

2007

Balda, M.:
An algorithm for nonlinear least squares.[Algoritmus pro nelineární nejmenší čtverce.]
In: Technical Computing Prague 2007. Praha : Humusoft, 2007. S. 1-8. ISBN 978-80-7080-658-6.
Balda, M.; Svoboda, J.; Fröhlich, V.:
An improved method for estimating fatigue life under combined stress.
Applied and Computational Mechanics. Roč. 1, č. 1 (2007), s. 1-10. ISSN 1802-680X.
[abstrakt+pdf]
Balda, M.; Svoboda, J.; Fröhlich, V.:
An estimation of fatigue life under general stress.
In: Engineering Mechanics 2007, book of extended abstracts. Praha : Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2007 - (Zolotarev, I.) ISBN 978-80-87012-06-2.
Fröhlich, V.; Balda, M.; Svoboda, J.:
Databáze experimentálních dat únavových zkoušek 1. část.
Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i, 2007. 10 s.
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Únavové zkoušky modelu vidličkového závěsu lopatek.
In: Dynamika strojů 2007. Praha : Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2007 - (Pešek, L.) s. 169-176. ISBN 978-80-87012-03-1.

2006

Balda, M.:
Optimum Balancing of Flexible Rotors.
In: IFToMM 7th International Conference on Rotor Dynamics. Wien, Technische Universität Wien, 2006. ISBN 3-200-00689-7, [Vídeň, 25.09.2006-28.09.2006, AT]
Hrubý Z.; Papuga, J.; Růžička, M.; Balda, M.; Svoboda, J.:
Predikce a verifikace únavové životnosti pro různé kombinace zatížení tahem a krutem.
In: Engineering Mechanics 2006, Prague, UTAM AV ČR, 2006. 116-117. ISBN 80-86246-27-2 [Engineering mechanics 2006 - Svratka 15.05.2006-18.05.2006, CZ]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Únavová pevnost a životnost reálných konstrukcí při kombinovaném náhodném zatížení.
In: Engineering Mechanics 2006, Prague, UTAM AV ČR, 2006. 116-117. ISBN 80-86246-27-2 [Engineering mechanics 2006 - Svratka 15.05.2006-18.05.2006, CZ]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Rychlost šíření trhlin při kombinovaném namáhání s jednou statickou a druhou dynamicky působící složkou.
In: Dynamics of Machines 2006, Prague, Institute of Thermomechanics AS CR, 2006. 133-138. ISBN 80-85918-97-8 [Dynamics of machines 2006 - Praha 07.02.2006-08.02.2006, CZ]

2005

Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Křivky stejné únavové životnosti při kombinovaném namáhání.
In: Sborník konference Dynamika strojů 2005. (Ed.: Pešek, L.), Praha, Ústav termomechaniky AVČR, 2005, 111 - 118 [Dynamika strojů 2005 - Praha 05.02.08-05.02.09]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Šíření trhlin při kombinovaném namáhání s jednou staticky a druhou dynamicky působící složkou.
In: Proceedings of Computational Mechanics 2005. (Ed.: Vimmr, J.), Plzeň, University of West Bohemia in Pilsen, 2005, 551-556 [Computational Mechanics 2005 - Hrad Nečtiny 05.11.07-05.11.09]
[pdf]
Balda, M.:
Vytváření speciálních zatěžovacích procesů.
In: Proceedings of Computational Mechanics 2005. (Ed.: Vimmr, J.), Plzeň, University of West Bohemia in Pilsen, 2005, 65-70 [Computational Mechanics 2005 - Hrad Nečtiny 05.11.07-05.11.09]
[pdf]

2004

Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Únavová životnost konstrukcí při víceosém neproporcionálním zatěžování.
In: Dynamika strojů 2004. (Ed.: Dobiáš, I.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, 125-132 [Dynamika strojů 2004 - Praha 04.02.10-04.02.11]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Fatigue strength and life of real structures under combined random loading.
In: Engineering mechanics 2004. (Ed.: Zolotarev, I. - Poživilová, A.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, 1-2 [National conference with international perticipation Engineering mechanics 2004 - Svratka 04.05.10-04.05.13]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Nové poznatky k výpočtu bezpečnosti reálných konstrukcí namáhaných kombinovaným náhodným zatížením.
Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2004
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Porovnání přístupů k hodnocení šíření únavových trhlin.
In: Computational mechanics 2004. (Ed.: Vimmr, J.), Plzeň, Západočeská universita Plzeň, 2004, 495 - 502 [Computational mechanics 2004 - Nečtiny 04.11.08-04.11.10]
[pdf]
Balda, M.; Svoboda, J.; Fröhlich, V.:
Statistické zpracování únavových zkoušek v LATEXu.
In: Computational mechanics 2004. (Ed.: Vimmr, J.), Plzeň, Západočeská universita Plzeň, 2004, 13-20 [Computational mechanics 2004 - Nečtiny 04.11.08-04.11.10]
[pdf]

2003

Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Životnost a hypotézy při kombinovaném náhodném zatěžování.
In: Dynamika strojů 2003. (Ed.: Dobiáš, I.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2003, 191-198 [Dynamics of machines 2003 - Praha 03.02.11-03.02.12]
Balda, M.; Svoboda, J.; Fröhlich, V.:
Using hypotheses for calculating fatigue lives of parts exposed to combined random loads.
In: Engineering mechanics 2003. (Ed.: Náprstek, J. - Fischer, C.), Praha, Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2003, 16-17 [Natinal conference with international participation : Engineering mechanics 2003 - Svratka 03.05.12-03.05.15]
[pdf]
Balda, M.; Svoboda, J.; Fröhlich, V.:
Odhadování únavové životnosti částí při kombinovaném náhodném zatěžování.
Inženýrská mechanika, roč.10, 2003, č.5, s.387-398
[pdf]
Balda, M.; Svoboda, J.:
Aplikace energetického kritéria pro výpočet životnosti konstrukcí namáhaných víceosým náhodným neproporcionálním zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2003 : sborník. (Ed.: Křen, J.), Plzeň, Západočeská univerzita, 2003, 23-28 [Computational mechanics 2003. - Nečtiny 03.11.03-03.11.05]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Šíření trhlin u konstrukčních dílů namáhaných náhodným víceosým neproporcionálním zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2003 :sborník. (Ed.: Křen, J.), Plzeň, Západočeská univerzita, 2003, 429-436 [Computational mechanics 2003 - Nečtiny 03.11.03-03.11.05]
Balda, M.:
Identifikace dynamických systémů.
In: MATLAB 2003 : sborník. (Humusoft), Praha, 2003, 18-27, ISBN: 80-7080-526-9
[pdf]

2002

Svoboda, J.; Balda, M.:
Návrh metodiky výpočtu životnosti náhodně zatěžovaných konstrukcí.
In: Dynamika strojů 2002. (Ed.: Dobiáš, I.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, 171 - 180
[pdf]
Balda, M.; Svoboda, J.:
Problematika mezní únavové napjatosti při kombinovaném namáhání.
In: Inženýrská mechanika 2002. (Ed.: Houfek, L. - Hlavoň, P. - Krejčí, P.), Brno, VUT, 2002, 1-6 [National conference with international participation Engineering mechanics 2002 - Svratka 02.05.13-02.05.16]
[pdf]
Balda, M.:
A metod for local identification of critical speeds of rotors.
In: Identification and updating methods of mechanical structures : EUROMECH Colloquium 437: book of abstract. (Ed.: Kozánek, J.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2002, 4-4 [EUROMECH Colloquium 437 - Praha 02.06.19-02.06.21]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.; Fröhlich, V.:
Životnost konstrukce namáhané náhodným víceosým zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2002. (Ed.: Křen, J. - Vimmr, J.), Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 1-6 [Výpočtová mechanika 2002 : konference s mezinárodní účastí /18./ - Nečtiny 02.10.29]
[pdf]
Balda, M.:
Identification of dynamic properties of a turboset rotor from its rundown.
In: Rotor dynamics /6./ : proceedings. (Ed.: Hahn, E. - Randall, R. B.), Sydney, UNSW Printing Services, 2002, 822-829 [International Conference on Rotor Dynamics /6./ - Sydney 02.09.30]
[pdf]

2001

Balda, M.:
Fatigue damage of blades under transients.
In: Dynamika strojů 2001. (Ed.: Dobiáš, I.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2001, 11-16 [National colloquium with international participation Dynamics of machines 2001 - Praha 01.02.06-01.02.07]
[pdf]
Balda, M.:
Identification of nonlinear damping of blades.
In: Inženýrská mechanika 2001. (Ed.: Poživilová, A. - Masák, J.), Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2001, 235 KB [National conference with international participation Engineering mechanics 2001 - Svratka 01.05.14-01.05.17]
[pdf]
Balda, M.:
Identification of critical speeds using unbalance response data.
In: Výpočtová mechanika 2001. (Ed.: Křen, J.), Plzeň, Západočeská univerzita, 2001, 27-32 [Conference with international participation Computational mechanics 2001 /17./ - Nečtiny 01.10.29-01.10.31]
[pdf]
Svoboda, J.; Balda, M.:
Návrh metodiky výpočtu náhodně zatěžovaných konstrukcí.
Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, 2001
Balda, M.:
Zamyšlení nad stavem našeho strojírenského výzkumu.
In: Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu. (Ed.: Dobiáš, I.), Praha, Inženýrská akademie ČR, 2001, 1-3
[pdf]

2000

Balda, M.:
Užitečné funkce pro MATLAB
In: MATLAB 2000. - Praha : Humusoft, s.r.o., 2000. - S. 27-34
[abstr] [zip]
Balda, M.:
Processing of Blade Monitoring System Data
In: Vibrations in Rotating Machinery. - Nottingham : IME Publ., 2000. - S. 677-685
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Software Support of Fatigue Tests
In: Diagnostika a aktivní řízení 2000. - vydáno na CD - Brno : CM-ÚT AV ČR, 2000
[abstr] [doc]
Svoboda, J.; Václavík, M.; Balda, M.:
Vliv výkonové spektrální hustoty na životnost náhodně zatěžovaných konstrukcí
In: Diagnostika a aktivní řízení 2000. - vydáno na CD - Brno : CM-ÚT AV ČR, 2000
[abstr] [zip]
Balda, M.:
Processing of undersampled blade signals
In: Dynamika strojů 2000. - Praha : ÚT AVČR, 2000. - S. 9-14
[pdf]
Balda, M.; Tanzer, M.:
Identification of large-scale structures.
In: Výpočtová mechanika 2000. (Ed.: Křen, J.), Plzeň, Západočeská univerzita,2000 [Conference with international participation Computational mechanics 2000]
[pdf]

1999

Balda, M.:
An estimation of the residual life of blades
In: Dynamika strojů `99. - Praha : ÚT AVČR, 1999. - S. 11-18
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Predikce poškozování rotorů vyvolaného vibracemi
In: Dynamika rotorových soustav. - Brno : VUT-FS, 1999. - S. 91-104
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Vyvažování rotorových soustav
In: Dynamika rotorových soustav. - Brno : VUT-FS, 1999. - S. 63-70
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Zjišťování příčin vibrací rotorů turbosoustrojí
In: Dynamika rotorových soustav. - Brno : VUT-FS, 1999. - S. 83-90
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Identifikace "MIMO" systémů z impulzních odezev
In: Výpočtová mechanika `99. - Plzeň : KME-ZČU, 1999. - S. 19-26
[pdf]

1998

Balda, M.:
Metodika optimalizace konstrukcí s požadovanou únavovou životností
In: Dynamika strojů `98. - Praha : ÚT AVČR, 1998. - S. 11-20
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Životnost kmitajících částí
Inženýrská mechanika `98. - Žďár n. Sázavou : ÚT AVČR, 1998. - S.17-22
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Prediction of damage cummulation in vibrating rotors
In: Rotor dynamics. - Wiesbaden : Vieweg & Sohn Verlagsgeselschaft mbH, 1998. - S. 101-112
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Odhad parametrů harmonického signálu z jeho vzorků
In: Výpočtová mechanika `98. - Plzeň : KME-FAV, ZČU, 1998. - S. 11-16
Balda, M.:
Ověřování konstrukcí simultánně řízenými zatěžovacími procesy
In: Diagnostika a aktivní řízení - Brno : ÚT AVČR, Centrum pro mechaniku, 1998. - S. 9-14
[abstr] [pdf]

1997

Balda, M.:
Optimalizace konstrukcí s vruby z hlediska únavové životnosti
In: Dynamika strojů `97 - Praha : ÚT AVČR, 1997. - S. 13-20
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Uživatelské nadstavby sázecího systému LATEX 2.09
Plzeň : ZČU FAV, 1997. - 119s. - (učební texty)
[abstr] [zip]
Balda, M.:
Koeficienty koncentrace napětí a únava
Výzkumná zpráva 152VP/Z-1234/97 - Plzeň : AVČU ÚT-CDM, 1997. - 64s.
Balda, M.:
Metodika optimalizace dynamicky namáhaných konstrukcí s požadovanou únavovou životností
Výzkumná zpráva 154VP - Plzeň : ÚFY-FAV, 1997. - 114 s.

1996

Balda, M.:
Vícekanálové sledování kumulace poškození v reálném čase
In: Dynamika strojů `96 - Praha : ÚT AVČR, 1996. - S. 5-12
[abstr] [pdf]
Balda, M.:
Úvod do MATLABu
1.vyd. dotisk - Plzeň : Vydavatelství ZČU, 1996. - 41s. - (Učební texty)
[pdf]
Hora, P.; Balda, M.; Valeš, F.:
Dovybavení laboratoří ÚFTS pro potřeby specializovaného studia v oblasti experimentální mechaniky
Výzkumná zpráva 147VP - Plzeň : ZČU ÚFY-FAV, 1996. - 39s.

šipka zpět