foto Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc.
Narozen 20. května 1932
Funkce zástupce vedoucího LDM
Oblast zájmů dynamika strojů
únava materiálů
počítačová a experimenální mechanika
identifikace
Telefon 377 236 415
E-mail
Řešené projekty Přehled grantových projektů, na nichž se podílí.
Odborné publikace publikace
Profesní životopis Zde se nachází krátký odborný životopis.

šipka zpět