Řešené projekty

PROJEKT NÁZEV
GAČR 101/95/0087
(1995-1997)
Metody optimalizace dynamicky namáhaných konstrukcí s požadovanou únavovou životností
GAČR 101/97/0226
(1997-1999)
Diagnostické vybavení pro monitorování zbytkové únavové životnosti strojních částí vibrujících za rotace
GAČR 101/99/0103
(1999-2001)
Únava strojních součástí při víceosém namáhání se synchronizovanými a fázově posunutými složkami napětí
ÚT AVČR PP 10/4U
(1998)
Vliv plazmatických povlaků typu TiN a WC-17%Co na únavu ocelového substrátu
ÚT AVČR PP 10/5U
(1999)
Únava ocelového substrátu s plazmatickým povrchem typu TiN a WC-17%Co při náhodném zatěžování
ÚT AVČR PP 10/6U
(2000)
Akreditace laboratoře únavového poškozování
ÚT AVČR PP 10/7U
(2000)
Využití spektrální výkonové hustoty při predikci životnosti konstrukce namáhané širokopásmovým náhodným procesem s Gaussovským rozdělením amplitud

šipka zpět